home
Novinky
Galéria
Legislatíva
Tlačové správy
O nás
Podporili nás
Kontakty
facebook youtube
home
☰ Menu
facebook youtube

ZÁKON

39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

PRÍRUČKA

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2019/2020
Základné informácie
Názov: VČELÁRSKY EKOLOGICKÝ SPOLOK SLOVENSKA
Sídlo: Moravská 4404/32A, 020 01 Púchov
Právna forma: Združenie (zväz, spolok)
Štatutárny zástupca: Martin Hodoško
IČO: 42284295
DIČ: 2121116481
Registračné číslo: VVS/1-900/90-43152
Registrový úrad: MV SR
Dátum vzniku: 19.02.2014
Kontaktujte nás
Kontaktná osoba: Ing. Michal Bizoň, MSc.
Email: ekovcely@gmail.com
Mobil: +421 905 252 742

Ochrana osobných údajov
Podporte nás
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT kód: GIBASKBX
Číslo účtu: SK15 0900 0000 0051 5569 5815

Bitcoin: 3DxL1fF7RzBG1xsB5pkECwLodYLoUT1oTT
bitcoin
Zdieľajte nás
Twitter
Facebook
VKontakte