home
Novinky
Galéria
Legislatíva
Tlačové správy
O nás
Podporili nás
Kontakty
facebook youtube
home
☰ Menu
facebook youtube
logo
VČELÁRSKY EKOLOGICKÝ SPOLOK SLOVENSKA
Spolu zachránime včely

Ubi mel ibi apes – Kde je med, tam sú včely


Oficiality nemám v obľube, nuž ale takáto paráda ako včely na sídelnom hrade palatína Matúša Čáka stoja za príhovor a hlavne keď už je to na takomto mieste vzdávam hold tvorcovi tejto myšlienky a všetkým čo sa na jej realizácii podieľali. Osobitné poďakovanie patrí sponzorom čo prispeli nejakou tou zlatkou či dukátom. Z lásky k žene na tunajšom hrade vykopali studňu a z lásky ku včelám tu chlapi vyniesli modernizované brte – klobúk dolu za tento výkon!

Je symbolické, že v krajine medzi Váhom a Tatrami ktorá kedysi oplývala medom a včelami, kde kvitla každá lúka, medza a aj pole po žatve a včelie príbytky boli prirodzenou súčasťou hospodárstiev sme dospeli ku stavu, že včely nemajú vďaka dotáciami pokrivenému poľnohospodárstvu čo jesť a kde byť a útočisko pred medveďmi našli na hrade v úľoch čo mi pripomínajú Moai z Veľkonočných ostrovoch. Dúfam ale že tieto úle neskončia ako tamojšie sochy – obraz zaniknutej civilizácie ale ako pamiatka znovuobnovenia a vytvorenia Krajiny pre včely – Krajiny medu lebo niekde a niekto začať musí tak prečo nie tu?

Záverom by som spomenul jeden nápis vo včelíne kdesi na Vysočine čo som videl pred rokmi, utkvel mi v pamäti a dnes sa mi nevdojak pripomenul lebo sa hodí aj na túto príležitosť.

„Žehnej Pane píli naši“ v slovenčine „Žehnaj Pane usilovnosti našej“

Ďakujem

~ Maroš Bujňák st. 27. Augusta anno domini 2020 ~


maros

Ekologický projekt včelárenie remeslom, dobová včelnica na Trenčianskom hrade


Oblečení vo včelárskej kombinéze, na hlave kukla a v rukách dielo včielok, oči detí aj ich rodičov žiaria šťastím zo zážitku so včielkami. Mladá generácia, prežívajúca IT dobu, akoby už ani nevnímala prírodu a vo svojom okolí aj malé, pracovité a dôležité tvory, včielky. Pomerne početná skupina mládeže žijúca v mestách, je naviac bez možnosti včielku vôbec vidieť.

VČELÁRSKY EKOLOGICKÝ SPOLOK SLOVENSKA pripravil pre verejnosť včelársko-ekologický projekt, ktorý je založený na princípe trvalej udržateľnosti vzdelávania verejnosti a je zameraný hlavne na mladú generáciu. Projekt bude realizovaný na Trenčianskom hrade. Umiestnením dobovej včelnice a chovom včelích rodín v dobových úľoch spestríme prehliadku hradu.

Význam projektu je priblížiť mladú generáciu ku prírode. prepájať tradíciu včelárstva ako remesla s prírodou blízkym včelárením a životom včiel v súčasných, meniacich sa prírodných podmienkach.

Aj vďaka Vašej pomoci budeme môcť vytvárať kladný vzťah detí a mladej generácie ku tradíciám, prírode a včelárstvu, budeme môcť poukázať na reálne ohrozenie, ale aj možnosti záchrany včiel, opeľovačov a rovnako upozorňovať na potrebu obnovovania biologickej rôznorodosti. Inšpirovať spôsobom života a práce včelej rodiny v úli sa nám páči.

Ak Vás projekt zaujme a podporíte myšlienku záchrany včielok, pravdaže v rámci svojich možností, vopred a srdečne ďakujeme za sympatické gesto sprevádzané Vašou konkrétnou pomocou.

Názov banky:Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:SK15 0900 0000 0051 5569 5815
Variabilný symbol:91020132
Poznámka:dar vcely tnh

Detaily projektu

Zoznam tých, ktorí prispeli

Projekt možno podporiť na ĽudiaĽuďom.sk

Ďakujem

~ Michal Bizoň ~

Zúčastňujeme sa, ale rovnako sme iniciátormi diskusií a prednášok o zmenách v krajine


Ako včelári sme sa rozhodli bojovať za včielky a rovnako za vodu, dve „prísady“ nesmierne dôležité pre fungovanie prírody v jej správnom režime. Stúpajúci vodný deficit narúšajúci prírodné zákonitosti, zmeny vodného cyklu, prináša nepravidelný dážď, ubúdanie zásob podzemnej vody, vysúšanie krajiny s priamym vplyvom na klimatickú zmenu a celkové otepľovanie. Keďže práve voda, Slnko a CO2 sú základom fotosyntézy, prírodného procesu vytvárania organickej hmoty a kyslíka, môžeme konštatovať, že množstvo pohlteného uhlíka z atmosféry je priamo závislé na dostatku vody. Jej nedostatok znižuje dostupnú pôdnu vlhkosť, prináša problémy človeku, rastlinám, živočíchom a aj včielkam.

No a práve kvôli včielkam bojujeme aj za vodu, zúčastňujeme sa seminárov a diskusií o zmenách v krajine a jej schopnosti zadržiavať vodu. Na rôznych podujatiach máme možnosti stretávať významné osobnosti z oblasti hydrológie a ekológie, na fotke sprava - Ing. Michal Kravčík, CSc., Ing. Michal Bizoň, MSc., prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., počas otváracej diskusie MFF EKOFILM na tému „Voda v krajine“.

Nielen sa zúčastňujeme, ale rovnako sme iniciátormi diskusií a prednášok, v spolupráci s Gymnáziom Púchov sme zorganizovali prednášku na aktuálnu problematiku z oblasti ekológie: „Voda-klimatické zmeny-ekosystémy a včely“. Hosťom bol známy slovenský environmentalista, hydrológ, ktorý prednášal v anglickej Snemovni Lordov, na Univerzite v Južnej Kórei, jeho environmentálne, „vodné“ riešenia zaujali vo francúzskej televízii, Ing. Michal Kravčík, CSc. Držiteľ Goldmanovej ceny pre rok 1999 za ekológiu, ocenenie, ktoré sa udeľuje najvýraznejším predstaviteľom ochrany prírody.

Kto neprišiel, môže len ľutovať. Skoro dve hodiny plné zaujímavých informácií a uvádzania praktických riešení ostali pre účastníkov prednášky studnicou plnou vodných riešení.

~ Michal Bizoň ~

Petícia za zaradenie druhu Včely medonosnej (Apis mellifera) do zoznamu chránených živočíchov


Požadujeme zaradenie druhu Včely medonosnej (Apis mellifera) do zoznamu chránených živočíchov podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, číslo 24/2003 Zz., ktorou sa vykonáva zákon číslo 543/2002, Zz. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, s cieľom dosiahnutia ochrany v zmysle vyššie uvedeného zákona.

Z dôvodu opakujúcich sa každoročných strát včelstiev na Slovensku, ktoré sú z roka na rok väčšie, sme sa rozhodli presadiť zvýšenú ochranu Včely medonosnej zákonom. Sme presvedčení, že toto je jeden z potrebných krokov, ktorý umožní jej prežitie v budúcnosti. Preto sa obraciame na všetkých včelárov, včelárske združenia a občanov, aby svojou podporou pomohli presadiť ochranu Včely medonosnej zákonom a jej zaradenie do zoznamu chránených živočíchov.

Petíciu možno podporiť na Peticie.com

Vzhľadom na dodržanie zákona o petičnom práve Vás prosíme o podpísanie originálneho petičného hárku v papierovej forme, ktorý si môžete stiahnúť a vytlačiť.

Vyplnené, podpísané hárky nám zasielajte na adresu:

VČELÁRSKY EKOLOGICKÝ SPOLOK SLOVENSKA
Moravská 4404/32A
020 01 Púchov

Ďakujem

~ Michal Bizoň ~

Ze života hmyzu


Mucha lozí, osrává,
létá, bzúká, do leva či doprava.
A co potem komárica,
ščípe, pichá, hmm somárica.

Každý jeden v kvarte rok,
ťa zaplavuje chrústa tok.
Také bleška v kožuchu
a ve škole je rozruchu.

Nem seremét, to je osa,
žihadélko - ostrá kosa,
nemseremét čmelák turbo,
pobručuje pjeknou hudbou.

A nemseremét turbo agresiv,
sršeň nasrďený a depresiv.
A co fčil lénka z Austrálije,
všadze vleze, otravuje.

A tak f temto hmyzu svjece,
enem fčelka sa trbléce.
Je to proto supr stár a qvín,
je to extra víno šeckých vín...

~ dedo Pejo ~
youtube

Trenčianska župa - krajina plná prírody a pastvy pre včely.

(október 2020)

Včelársky ekologický spolok Slovenska a Trenčiansky samosprávny kraj podpísali memorandum o spolupráci zameranej na zlepšovanie stavu životného prostredia na území kraja a pomoc včelám aj ostatným opeľovačom.

~ Michal Bizoň ~

Trenčianska župa je čoraz viac eko, spolupracuje už aj so včelármi

Memorandum o spolupráci
youtube

Zlepšovanie stavu životného prostredia.

(september 2020)

Počas septembrového stretnutia predsedov VÚC sme prezentovali možnosti zlepšovania stavu životného prostredia v jednotlivých krajoch.

~ Michal Bizoň ~
youtube

Na polia patria traktory, kombajny,... nie stavebná technika.

(september 2020)

Roky nečinne prizeráme na nezmyselné zaberanie úrodnej pôdy? Mám toho skutočne dosť !!!

Hovorím STOP devastácii poľnohospodárskej krajiny, zastavme likvidáciu ornej pôdy. Úbytok hmyzu, hlad včiel, hmyzu, strata biodiverzity, nestabilita ekosystémov,... Nemyslíte si, že ide hlavne o nás samotných? Budeme sa ďalej len tak pozerať so založenými rukami?

~ Michal Bizoň ~
youtube

Pri kosení lúk nemusia hynúť včely, ani hmyz, ani lesná zver.

(jún 2020)

Spoločnosť A G R O T I P spol. s r.o. z Beluše so svojim agrotechnickým riešením dokazuje, že PRÍRODE PRIATEĽSKÉ obhospodarovanie pôdy je možné. Toto riešenie chráni biotopy, pomáha včelám medonosným, rovnako aj ostatnému hmyzu a predchádza usmrteniam mláďat lesnej zveri. Ing. Tibor Prekop rozdelil lúky na intenzívne obhospodarované, kosí za zelena pred kvitnutím, pokiaľ nie sú porasty vysoké a menej intenzívne obhospodarované, určené na výrobu sena, kosí po odkvitnutí lúčnych kvetov. Príklad poľnohospodára, ktorý hľadá riešenia s rešpektom k prírode.

~ Michal Bizoň ~
youtube

Poslanie a význam Včely medonosnej je v rozpore s jej zaradením medzi hospodárske zvieratá.

(máj 2020)

13. mája 1998 bola Včela medonosná uzákonená za HOSPODÁRSKE ZVIERA, zákonom 194/1998. Na základe tohto zlého rozhodnutia, účelovo prijatého len s cieľom vyplácania dotácii je dnes Včela medonosná na kolenách. Ekonomika verzus príroda. § 2, (4) Hospodárskymi zvieratami sú zvieratá podčeľade Bovinae vrátane rodu zubor a rodu tur (ďalej len „hovädzí dobytok"), zvieratá druhov kôň a somár a ich kríženec (ďalej len „koňovité zvieratá"), ošípané, ovce, kozy, králiky, kožušinové zvieratá, hydina, vtáky, včely medonosné a druhy sladkovodných rýb okrem rýb okrasných, ktoré sú hospodársky významné. Hospodársky významné zvieratá sú tie, ktoré sú chované na účely ich ekonomického zhodnotenia.

Včela medonosná nie je hospodárske zviera, včela je sprostredkovateľ vzťahov v prírode, je určujúci prvok biodiverzity. Vnímanie včely ako hospodárskeho zvieraťa a akceptácia zo strany včelárov a verejnosti jej škodí. VČELA NIE JE KRAVA, ČI OSTATNÉ HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ. JEJ PODSTATA JE V PREPOJENÍ S PRÍRODOU, AK TOTO NEPOCHOPÍME, JEJ ZÁCHRANA NIE JE UDRŽATEĽNÁ.

~ Michal Bizoň ~
youtube

Včely nestvoril človek, včely sú deti prírody.

(máj 2020)

Pohľad na prírodu cez prizmu zisku, zaužívané postupy s koristníckym spôsobom včelárenia sú do značnej miery zodpovedné za alarmujúci pokles stavu včely medonosnej. Dnes včely reálne bojujú o prežitie, stávajú sa čoraz väčšou vzácnosťou v prírode, v našich záhradách, na poliach... V mestách poklesla druhová pestrosť hmyzu, ako aj početnosť jedincov toho istého druhu, vrátane včely medonosnej na kritické minimá.

~ Michal Bizoň ~
vcelarenie

Včelárenie blízke prírode v dobových úľoch.

(január 2020)

Vážení priatelia, veríme že oslovíme všetkých priaznivcov prírode blízkeho včelárenia, ktorých zaujme naša ponuka dobových úľov. Prinášame úle, ktoré Vám poskytnú nielen luxusné ubytovanie pre Vaše včielky, ale rovnako skrášlia okolie, prípadne sa stanú dominantou priestoru pri Vašom dome a rozžiaria oči detí.

Úle sú vyrábané štandardne z topoľového, alebo lipového dreva, priemer kmeňa 70-80 cm, výška 180 cm, vnútorný priestor pre včely, určený pre vlastné dielo, uzamykateľné dvierka. Podľa Vašich požiadaviek dodáme úľ aj iných rozmerov s vnútorným priestorom na umiestnenie rámikov šírky 39 cm...

Cenový dopyt zasielajte na ekovcely@gmail.com.

~ Michal Bizoň ~
sadenie

Sadenie ovocných stromčekov v centre mesta Púchov.

(november 2019)

Podpredseda spolku a študenti Gymnázia Púchov zasadili v centre mesta Púchov prvých osem ovocných stromčekov. Dúfame, že z nich budú mať radosť včely, hmyz i deti. Zo začiatku sa javilo sadenie ovocných stromčekov v našom meste nemožné, avšak postupnou diskusiou o výhodách z hľadiska biodiverzity sme pomohli nielen prírode. Budeme učiť deti aj starostlivosti o stromy a o pár rokov budeme spolu zbierať ovocie.

~ Michal Bizoň ~
prednáška

Prednáška o náhrade prirodzenej potravy včely medonosnej.

(september 2019)

Výroba cukrovo-medového cesta ako náhrady prirodzenej potravy včely medonosnej. Vďaka podpore TSK v rámci ekologického grantu a pomoci CVČ Včielka Púchov sme spolu s mladými včelármi (Púchovský včelársky krúžok vedený pani Evou Kováčovou) pripravili kvalitné cukrovo-medové cesto podľa „domáceho“ receptu predsedu spolku Martina Hodoška. Popri výrobe cesta si účastníci podujatia vypočuli prenášku o potrebe, a aj prečo prikrmovať náhradou prirodzenej potravy. Na podujatí sa zúčastnilo 40 nadšencov včelárenia rôznych vekových skupín, avšak prevažne detí a mládeže, čo nás veľmi potešilo.

~ Michal Bizoň ~
budovanie

Budovanie ekologickej včelnice v krajine plnej prírody.

(august 2019)

Vo veľmi blízkej budúcnosti by včely, tieto pracovité a nenahraditeľné tvory, mohli byť veľkou vzácnosťou. Preto VČELÁRSKY EKOLOGICKÝ SPOLOK SLOVENSKA stavia ekologickú včelnicu, ktorá bude slúžiť na vzdelávanie o živote včiel v prírode, o včelárstve blízkom prírode, o ohrození včiel, ako aj o možnostiach pomoci tomuto ohrozenému druhu.

~ Michal Bizoň ~
Základné informácie
Názov: VČELÁRSKY EKOLOGICKÝ SPOLOK SLOVENSKA
Sídlo: Moravská 4404/32A, 020 01 Púchov
Právna forma: Združenie (zväz, spolok)
Štatutárny zástupca: Martin Hodoško
IČO: 42284295
DIČ: 2121116481
Registračné číslo: VVS/1-900/90-43152
Registrový úrad: MV SR
Dátum vzniku: 19.02.2014
Kontaktujte nás
Kontaktná osoba: Ing. Michal Bizoň, MSc.
Email: ekovcely@gmail.com
Mobil: +421 905 252 742

Ochrana osobných údajov
Podporte nás
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT kód: GIBASKBX
Číslo účtu: SK15 0900 0000 0051 5569 5815
Zdieľajte nás
Twitter
Facebook
VKontakte